Overview

About the job

หมายเลขงาน 23087988

ประเภทของงาน Rooms & Guest Services Operations

สถานที่ Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jalan Embong Malang 25-31, Surabaya, East Java, Indonesia ดูบนแผนที่

ตารางการทำงาน Full-Time

พักอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ N

โยกย้ายใช่หรือไม่ N

ประเภทตำแหน่ง Non-Management

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน เราเชื่อในการจ้างบุคลากรที่มีความหลากหลายและสนับสนุนวัฒนธรรมที่รวมทุกกลุ่มคนและให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับหนึ่ง เรามุ่งมั่นที่จะไม่เลือกปฏิบัติบนหลักการที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ความพิการและสถานะทหารผ่านศึก หรือหลักการอื่นๆ ที่ครอบคลุมภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง